Maatregelen die de bloedingsziekte kunnen beperken of genezen zijn nog niet voorhanden. Hiervoor moet verder onderzoek worden gedaan. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de werkgroep Aesculaap. Op basis van de kennis en ervaringen binnen deze werkgroep zijn enkele adviezen opgesteld over hoe om te gaan met de bloedingsziekte totdat er een mogelijke oplossing is gevonden.  Het advies van de werkgroep Aesculaap is hieronder afgedrukt. Dit advies, onderzoeksresultaten en overige wetenswaardigheden worden gepubliceerd op www.kastanjeziekte.wur.nl

Voor alle ziekten en aantastingen geldt dat als de bomen in een goede conditie verkeren de aantasting minder snel kans krijgt om toe te slaan.

Advies werkgroep Aesculaap:
Wat moet ik doen met zieke paardenkastanjes?

Op basis van diverse ervaringen heeft Werkgroep Aesculaap een advies samengesteld voor het beheer en het omgaan met kastanjes. In het algemeen geldt de regel: Zieke en gezonde paardenkastanjes zoveel mogelijk met rust laten!    

Beheer van aangetaste bomen
Verricht geen werkzaamheden aan aangetaste kastanjes; dit kan eventuele verspreiding helpen voorkomen! Als bomen toch gesnoeid moeten worden, ontsmet dan het gereedschap na elke boom. Dit kan met 9 delen spiritus en 1 deel groene zeep. Begin met de werkzaamheden in de meest gezonde bomen.
 
Omgaan met aangetast materiaal
Aangetaste bomen kunt u het beste laten staan. Zieke bomen hoeven niet direct te worden gerooid.
Dode of ernstig zieke kastanjebomen die een gevaar opleveren voor de omgeving, moeten worden verwijderd. Dit kan door het materiaal te verbranden of te verwijderen. Particulieren dienen hiervoor hun gemeente te raadplegen.

Aanplanten en verplanten
Nieuwe aanplant kan heel snel ziek worden. Daarom is het raadzaam om voorlopig geen paardenkastanjes aan te planten op een locatie waar een zieke kastanje heeft gestaan. Verplanten van paardenkastanjes - ziek of gezond - wordt ontraden.

Gebruik van het hout
Het hout van de aangetaste paardekastanje is niet geschikt om te gebruiken als openhaard hout.