Lijmbanden

In het voorjaar komt, uit de overwinterende poppen in het afgevallen blad, de eerste generatie motten tevoorschijn. De eerste generatie dieren wordt gevormd door overwinterde poppen van de laatste generatie en een gedeelte van overwinterde poppen uit de eerste en tweede generatie. Alle drie de generaties dragen dus bij aan de infectiedruk in het daarop volgende jaar.      
Als tijdens het uitkomen van de poppen de weersomstandigheden ongunstig zijn (relatief koud en vochtig weer) kruipen de vrouwelijke dieren bij voorkeur via de stam omhoog. Ook door uitputting, ontstaan tijdens de paring, geven de vrouwelijke dieren er de voorkeur aan om via de stam verder omhoog te kruipen. De paring vindt plaats laag aan de stam. De vrouwelijke dieren zijn minder vliegvlug als de mannelijke dieren.
Een simpele afweer van vooral vrouwelijke dieren is met behulp van lijmbanden mogelijk.  De lijmbanden worden bevestigt aan de stam en vangen de omhoog kruipende vrouwelijke dieren weg.

Lijmband met een exemplaar van de paardekastanjemineermot

Meer over lijmbanden leest u in het onderstaande documenten.

Lijmbanden 2011.pdf
Gebruiksaanwijzing Lijmbanden.pdf