Bij opstanden van relatief oude kastanjebomen zijn voor de populatiecontrole veel vallen noodzakelijk. Dit komt door de hoge dichtheden waarin de mineermoten aanwezig zijn.

De vervanging van de kleefbodems en feromooncapsules neemt hierdoor veel tijd in beslag. Het variabele massavangst-station maakt het mogelijk om op een snelle effectieve mannier de populatiecontrole ook bij hoge dichtheden en moeilijke situaties ter hand te nemen.
Het vangststation wordt om de stam van de boom aangebracht. Hierdoor kan het station op elke gewenste hoogte worden aangebracht. De basis wordt gevormd door de vertrouwde deltavallen (de donkergroene kunststofval). De zijkanten van de deltaval worden bij het massavangst-station onder een grijze kunststofmanchet gestoken. De grijze kunststof manchet wordt met behulp van een kunststofklip om de stam bevestigd. Het aantal deltavallen dat gebruikt wordt is variabel. Onder de manchet is ruimte voor meerdere vallen. De stamomtrek bepaalt uiteindelijk het maximaal aantal vallen dat is te plaatsen. Detail massavangst-station.


Aanblik in het veld.

Variabel massavangst station 2011.pdf
Gebruiksaanwijzing variabel massavangst station 2011.pdf