Door de inzet van feromoonvallen is een adequate populatiecontrole mogelijk op de ontwikkeling van het aantal motten, het aantal generaties per jaar en de effecten van de genomen maatregelen.  Hiervoor staan een tweetal typen feromoonvallen ter beschikking, de deltaval en de trechterval. De deltaval gebruikt een met lijm ingestreken strook papier als vangmiddel. De trechterval gebruikt water als vangmiddel.

Populatieontwikkeling van de mineermot op basis van onderzoek in Rotterdam, gepubliceerd tijdens het Controcam sympoium 2004 in Praag