Populatiecontrole van de paardekastanjemineermot

 

Beschrijving


De val bestaat uit een witte, enigszins, transparante container met daar bovenop een groene trechter met groen dak. De feromooncapsule wordt op een houder onder in de witte container geplaatst. De mannelijke motten worden door de specifieke sekslokstof uit de boomkroon naar de val gelokt. Bij de val aangekomen worden de mannelijke dieren in de val gelokt. De val is gevuld met een vangvloeistof.
De rondom de feromoon vliegende dieren vallen na verloop van tijd door uitputting in de vloeistof en verdrinken. De trechterval kan duizenden mannelijke motten vangen. De feromooncapsule is 7 tot 8 weken werkzaam afhankelijk van de weersomstandigheden. Bij warm weer korter, bij koel weer langer. Ongeopend en koel opgeslagen is de capsule 2 jaar te bewaren.


Trechterval

Wanneer toe te passen?


De eerste generatie van de mineermot is vanaf de tweede helft van april aanwezig, ongeveer gelijktijdig met de bloei van de bomen en vervolgens met intervallen van 1 tot 3 maanden. Per jaar komen in Nederland 2 tot 3 generaties motten tot ontwikkeling. De vallen moeten vanaf half april in de bomen worden opgehangen. Als er water als vangvloeistof wordt toegepast moet de val elke 2 tot 4 weken worden gecontroleerd. Gecontroleerd wordt of er nog voldoende vangvloeistof aanwezig is en of de dode insecten niet beginnen te rotten. Als de speciale vangvloeistof, bestaande uit een water/citrusolie emulsie, wordt toegepast, vindt elke 7 tot 8 weken een controle plaats. Dit biologische middel bezit een conserverende werking en verdampt minder snel. De controle vindt dan gelijktijdig plaats met het vervangen van de feromooncapsule.

Toepassingsgebied


De feromoonvallen zijn ontworpen voor het vaststellen van het begin van de eerste generatie motten, het monitoren van de populatie dichtheden, vaststellen van de aantallen generaties motten per jaar en de veranderingen in het seizoen. De monitoring maakt het mogelijk om maatregelen op het juiste tijdstip toe te passen en de effectiviteit van de afzonderlijke maatregelen te controleren. Dit gaat om de volgende maatregelen:

  • Verwijderen van het blad.
  • Aanbrengen van lijmringen
  • Toepassen van stam- en bladbespuitingen met biologische en/of chemische middelen, voor zover toegestaan.  
  • Ondanks het feit dat mogelijk op dit moment nog geen zichtbare tekenen van een verzwakking aanwezig zijn, kan worden aangenomen dat bij een ernstige aantasting gedurende meerdere jaren de conditie van de boom negatief wordt be├»nvloed. Vooral de weerstand tegen secundaire aantastingen zoals schimmels, zal afnemen. Voor bomen in het stedelijke gebied die toch al veel stressfactoren ondervinden, kan de aantasting door de paardekastanjemineermot net teveel zijn.

Het is daarom aan te bevelen om alle maatregelen te nemen die de infectiedruk door dit insect verlagen. De boom kan door het nemen van deze maatregelen zo lang mogelijk zijn groene blad behouden.

Trechterval CamLock 2011.pdf
Gebruiksaanwijzing Trechterval CamLock 2011.pdf