Bestellijst

Alle materialen benodigd voor het geïntegreerde concept zijn tegen scherpe prijzen verkrijgbaar via ons bedrijf.
Voor het  toepassen van met name de populatiecontrole met behulp van feromonen is enige bekendheid vooraf met deze middelen noodzakelijk. Het zomaar lukraak ophangen van valletjes leidt meestal niet tot het gewenste resultaat. Een succesvolle controle hangt samen met de aantallen, locaties en type vallen.
In onderstaand document vindt u de prijzen van de verschillende producten voor het jaar 2016.

Bestellijst 2016