Sinds 2004 treedt deze ziekte op in kastanjebomen. Jonge bomensterven door deze ziekte soms binnen enkele jaren volledig af.
Inmiddels is bekend welk organisme de symptomen veroorzaakt. Het blijkt te gaan om een bacterie uit de groep Pseudomonas syringae. 
De kastanjeboom blijkt niet geheel weerloos te zijn tegen deze aantasting. De boom vormt kurkcellen tussen het aangetaste en niet aangetaste weefsel. Hiermee probeert de boom de aantasting te beperken. Stressfactoren lijken van invloed op de snelheid, waarmee de ziekte verloopt. Op dit moment wordt onderzoek uitgevoerd naar de factoren die van invloed zijn op het verloop van de ziekte. Ook zijn proeven gestart met middelen die de ziekte moeten inperken.
Een dergelijke ziekte is in de literatuur ook bekend bij andere boomsoorten als beuk en fijnspar.Een geïnfecteerde boom op rivierkleigrond (Duiven) © Foreest Groen Consult