Maatregelen die de bloedingsziekte beperken of genezen zijn nog niet voorhanden. Hiernaar wordt nog steeds onderzoek gedaan door de werkgroep Aesculaap. Op basis van de kennis en ervaringen binnen deze werkgroep zijn enkele adviezen opgesteld over, hoe om te gaan met de bloedingsziekte totdat er een mogelijke oplossing is gevonden. Het advies van de werkgroep Aesculaap is hieronder afgedrukt. Dit advies, onderzoeksresultaten en overige wetenswaardigheden worden gepubliceerd op www.kastanjeziekte.wur.nl

Voor alle ziekten en aantastingen geldt: dat als de bomen in een goede conditie verkeren, krijgt de aantasting minder snel kans krijgt om toe te slaan.

Advies werkgroep Aesculaap:
Wat moet ik doen met zieke paardenkastanjes?

Op basis van diverse ervaringen heeft Werkgroep Aesculaap een advies samengesteld over kastanjes beheren en ze verzorgen. In het algemeen geldt de regel: Laat zieke en gezonde paardenkastanjes zoveel mogelijk met rust!    

Beheer van aangetaste bomen
Verricht geen werkzaamheden aan aangetaste kastanjes; dit beperkt of voorkomt waarschijnlijk eventuele verspreiding! Als bomen toch gesnoeid moeten worden, ontsmet dan het gereedschap na elke boom. Bijvoorbeeld met 9 delen spiritus en 1 deel groene zeep. Begin met de werkzaamheden in de meest gezonde bomen.
 
Omgaan met aangetast materiaal
Aangetaste bomen laat u het beste staan. Zieke bomen hoeven niet direct te worden gerooid.
Dode of ernstig zieke kastanjebomen die een gevaar opleveren voor de omgeving, moeten worden verwijderd.  Verbrandt of verwijder de restanten. Particulieren dienen hiervoor hun gemeente te raadplegen.

Aanplanten en verplanten
Nieuwe aanplant wordt soms heel snel ziek. Daarom is het raadzaam om voorlopig geen paardenkastanjes aan te planten op een locatie, waar een zieke kastanje heeft gestaan. Verplanten van paardenkastanjes - ziek of gezond - wordt ontraden.

Gebruik van het hout
Het hout van de aangetaste paardekastanje is niet geschikt om te gebruiken als openhaardhout.