Lijmbanden

Uit de overwinterende poppen in het afgevallen blad, komt in het voorjaar de eerste generatie motten tevoorschijn. De eerste generatie motten wordt gevormd door overwinterde poppen van de laatste generatie van de voorgaand levenscyclus en een gedeelte van overwinterde poppen uit die eerste en tweede generatie. Alle drie de generaties dragen dus bij aan de schadedruk op de paardekastanjes in het daarop volgende jaar.      
Als de poppen uitkomen terwijl de weersomstandigheden ongunstig zijn (relatief koud en vochtig weer), dan kruipen de vrouwelijke dieren bij voorkeur via de stam omhoog. Ook door uitputting ontstaan tijdens de paring, geven de vrouwelijke dieren er de voorkeur aan om via de stam verder omhoog te kruipen. De paring vindt laag aan de stam plaats. De vrouwelijke dieren zijn minder vliegvlug dan de mannelijke dieren.
Een simpele afweer van vooral vrouwelijke dieren zijn lijmbanden. De lijmbanden worden aan de stam bevestigd en vangen de omhoog kruipende vrouwelijke dieren weg.

Lijmband met een exemplaar van de paardekastanjemineermot

Meer over lijmbanden leest u in het onderstaande documenten.

Lijmbanden 2011.pdf
Gebruiksaanwijzing Lijmbanden.pdf